Skip links

Issues Management Institute

Specialist in issues- en omgevingsmanagement
Communicatiestrategieën in het publieke domein

Neem contact op

Het gedachtegoed van het Issues Management Institute is het best verwoord in het motto: wij geloven dat we weten, we weten niet dat we geloven. De core business is publieke meningsvorming en opinie-ontwikkeling en het motto geeft wat ons betreft het wezenskenmerk van publieke opinie weer.

Wie er gelijk hééft is interessant. Wie er gelijk kríjgt is ons werk.

Issuesmanagement

Uw organisatie is omringd door openbare meningen. Soms leiden die tot crises. U wilt daar graag iets aan doen want u wilt fair beoordeeld worden. Issuesmanagement voorziet in een analyse van die issues en onze specialist maakt samen met u een plan van aanpak om die issues in lijn met uw beleid te laten zijn.

Framing en duiding

Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen in uw omgeving bevooroordeeld naar uw organisatie kijken? Hoe vaak komt het niet voor dat ze tot een – volgens u volstrekt verkeerd – oordeel komen? Dan bent u in het verkeerde frame terecht gekomen. Wij gaan samen met u na welk frame dat is en hoe u vanuit een ander frame beoordeeld kunt worden.

Interim Management

Heeft uw organisatie een afdeling communicatie die behoefte heeft aan een externe impuls? Of is uw organisatie “re-organisatie moe”? Dan is het tijd om met nieuw enthousiasme de afdeling weer stevig te positioneren. Door te inspireren en professionaliseren van de zittende medewerkers met als resultaat een gerevitaliseerde afdeling. 

Maatschappelijke communicatie en crisispreventie

Pakken er zich donkere wolken samen als er in politiek Den Haag of Brussel beleid geformuleerd wordt dat uw onderneming negatief zal beïnvloeden? En bent u bang dat ook journalisten en het algemeen publiek zich er mee gaan bemoeien? Dan ontwerpen wij van tevoren een plan om de koers van deze meningsvorming te kunnen sturen en negatieve wendingen voor te zijn.

Stakeholder Management

Iedere organisatie heeft (doel)groepen die hij wilt bereiken en (publieks)groepen die zelf vinden dat ze iets met de organisatie te maken hebben. Stakeholders hebben belangen die lijken op die van de voorgaande groepen maar zij hebben doorgaans meer impact op het functioneren van de organisatie. Hoe er met deze stakeholders omgegaan moet worden verschilt van geval tot geval maar dat er met ze om gegaan moet worden staat vast. 

Lezingen

We leveren lezingen in alle soorten en maten. Voor een teambuildingdag, voor een jubileum, voor het professionaliseren van een afdeling, voor het ondersteunen van het beleid van de Raad van Bestuur en in het kader van diverse professionele workshops. Lezingen zijn altijd op maat gemaakt met variërende onderwerpen als: framing, issuesmanagement, invloed, media, integriteit, meningsvorming en publieke opinie. 

Wat kunnen woningcorporaties leren van het kijken door de ogen van de maatschappij?

Bekijk Interview

Referenties

Eliane verstaat haar vak en is een fijn mens om mee te werken. Rots in de branding, integer en degelijk, met een open mind naar alles en iedereen. Met haar overzicht en scherpe geest legde ze de vinger op de zere plek en wist ze knelpunten om te zetten in kansen voor de organisatie. Of het nu ging om een creatieve oplossing voor een communicatievraagstuk of het met verve leiding geven aan het communicatieteam. Ze liet medewerkers groeien in hun vak en zette tegelijkertijd een communicatieafdeling neer waarop de organisatie kon rekenen. Knap werk. Kortom, ik kijk met veel plezier terug op onze samenwerking!

Diana Spiering
Diana Spiering
Communicatieadviseur

Eliane is a highly qualified communication professional with a sharp vision on issues management.

Hans Scholten
Hans Scholten
Teamleider Communicatie bij Hoogheemraadschap van Delfland
100+
Opdrachtgevers
450+
Lezingen
1000+
Studenten
30+
Jaar ervaring

Lees Cases

Duiding en Betekenisverlening

Woordkeuze en betekenis Een blik op missies van bedrijven of hun arbeidsmarktadvertenties levert vaak een veilig, maar meestal ook nietszeggend ruikertje woorden op. De

Draagvlakbeleid

Inventarisatie en effectmeting communicatie Case: de overheid en uitvoeringsorganen Voor de overheid geldt een andere benadering van communicatie dan de marketingcommunicatie, sales en reclame

Framing

Frame-diagnose en frame-verschuiving voor de verpakkingsindustrie Case: de (plastic) verpakkingsindustrie. Plastic consumentenverpakkingen zijn hoog technologische producten. Hun barrière- eigenschappen voorkomen schade en bederf, zorgen voor

Wie er gelijk hééft is interessant. Wie er gelijk kríjgt is ons werk.

NEEM CONTACT OP